Historie pinče

Do 19. stol. se na evropském území velmi četně nacházel tzv. stájový pinč. Pobýval na mnoha dvorech, ve stájích zájezdních hostinců a doprovázel formany na jejich cestách. Pinč je plemeno ostražité a proto byl oblíbený, formanům hlídal vozy, ve stájích chytal myši nebo malé hlodavce. Ostatně od jeho schopnosti chytat malé škůdce je nejspíše odvozeno slovo pinč, později bylo toto slovo v Německu používáno také jako ekvivalent českého štípat nebo hryzat.

V průběhu 19. století se pinč dostal na pokraj vyhubení. S největší pravděpodobností se to stalo díky tomu, že jak byl pinč znám téměř všude, přestali ho lidé vnímat a nevšímali si ho.

Roku 1880 byl sepsán první standard, který byl společný jak pro pinče, tak pro jejich drsnosrstou variantu knírače. Historie pinče jako samostatného plemene začíná o patnáct let později, a to v roce 1895, kdy byl pro něj sepsán samostatný standard.

První velké představení pinče veřejnosti proběhlo roku 1923 na výstavě ve Stuttgartu.

V letech 1949 až 1957 nebyl v Německu zaznamenán žádný vrh pinče a opět hrozilo jeho vyhubení. Naštěstí se roku 1956 stal v německém klubu kníračů a pinčů hlavním poradcem chovu Werner Jung, který po svém jmenování prohlásil: "Mám vejít do historie klubu kníračů a pinčů jako hlavní poradce, za jehož činnosti vymřelo jedno z nejušlechtilejších plemen? Rozhodl jsem se proto rozloučit se svým oblíbeným velkým kníračem pepř a sůl a chovat pinče."

Od té doby se německý pinč opět chová. Postupně se z Německa rozšířil po celém světě. Velmi oblíbený je v severských zemích a USA. Svoji oblíbenost postupně získává i v česku, kde je ovšem oblíbenější jeho menší varianta – trpasličí pinč.

Velmi známý je také dobrman, který byl s největší pravděpodobností vyšlechtěn z pinče, ohaře a chrta. Pravdou se bohužel nedovíme, jelikož si pan Karl Fridrich Louis Dobermann při jeho šlechtění nevedl žádné záznamy.

Během 19. a 20. století se pinč dostal také do Anglie, kde byl ovšem ostrovní “nadřazenosti“ prohlášen za samostatné a dokonce za původní plemeno, pod názvem manchesterský teriér.

Autor: Lucie Marková

 31. 1. 2011